Info Pelayanan PBB

PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU

MUTASI SUBJEK / OBJEK UTUH

OBJEK PEMECAHAN

OBJEK PENGGABUNGAN

PEMBETULAN SPPT (LUAS, NAMA, ALAMAT)

PEMBATALAN SPPT

SALINAN SPPT